• Rom Oppo F9 CPH1825 – CPH1881 Unbrick, Treo Logo

    Rom Oppo F9 CPH1825 – CPH1881 Unbrick, Treo Logo

    Ngày:23/12/2018 lúc 11:32AM

    Rom stock Oppo F9 CPH1825 – CPH1881 Unbrick, treo logo, xóa mật khẩu màn hình, fix lỗi phần mềm,…Firmware: CPH1825_11_A.11_181115.rarSize: 4.7 GBLink: Google Drive – Mshare – Mega Firmware: CPH1881_11_A.11_181115_b1a40201.rarSize: 4.7 GBLink: Google Drive – Mshare – Mega------------------------------------------------------------------------------* Lưu ý chung...