• HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BAO CAO SU

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BAO CAO SU

    Ngày:26/06/2019 lúc 11:54AM

    Bước 1: Kiểm tra sự toàn vẹn của vỏ bao cao su, đảm bảo vẫn còn hạn sử dụng, vỏ bao vẫn còn độ phồng, không bị thủng, xẹp hay...